Flere og flere deltager i klubfællesskaber

Sponsoreret af Lead Supply
Der er i dag rigtig mange klubber, der nyder godt af den tilstrømning, som for tiden finder sted af nye medlemmer. Det er nemlig en tendens, at vi gerne vil være mere sociale og aktive, og derfor gør vi, hvad vi kan for at blive en del af fællesskaber, som også er interessante for os i forhold til, hvilke hobbyer vi har.

Denne tilslutning af flere medlemmer er vigtig, for i mellemtiden er der også mange sportsklubber, foreninger mv., som har store udfordringer med økonomien.

Det er svært at skaffe penge til klubberne

Klubber og foreninger kan ikke optage nemme og hurtige lån som fx forbrugslån, men er i stedet nødt til at søge lån, som fx hos DIF eller andre steder – og her er der oftest en lang række vilkår, der skal leves op til. Det kommer ofte an på klubbens/foreningens økonomi og hvad pengene skal bruges til. Hos DIF kan der fx lånes til nybyg, tilbygning eller anden udvidelse.

Lån kan være nødvendigt, for der er stadig mange klubber, der kan have svært ved at løbe rundt. Dette bl.a. pga. det er relativt billigt at være en del af en sportsklub i dag, og ofte bliver den drevet af frivillige hænder. Derfor er der ofte ikke mange penge, der kan bruges på de aktiviteter eller nyerhvervelser, der skal finde sted, og flere klubber lever derfor lige på grænsen.


Støt op om din lokale klub økonomisk

Derfor er der flere klubber og foreninger, der kaster sig ud i blandt andet fundraising eller søger penge og andre midler hos diverse fonde – offentlige som private. Men i nogle tilfælde er de altså nødt til at søge om lån for at realisere nogle af disse – hvilket bl.a. kan være en mulighed hos DIF.

Disse økonomiske udfordringer hos sportsklubber og foreninger, er dog heldigvis noget, der bliver støttet op om af de lokale. For som lokal, så ønsker man selvfølgelig at man selv eller ens børn har mulighed for at dyrke forskellige sportsgrene og aktiviteter hos den lokale sportsklub.

Dette er også noget klubberne er blevet bedre til at råbe op om – altså vigtigheden af at støtte den lokale sportsklub. Dette bevirker netop også, at de lokale borgere deltager i disse klubfællesskaber og betaler kontingent el.lign., som der altså er hårdt brug for. Lige så meget for lokalsamfundets skyld og ikke bare den enkelte borger.