Få hjælp til de store ting i livet

Det er de færreste, der har helt styr på reglerne hvad enten det gælder bolighandler, selskabsstiftelse, testamente eller andre store ting, der møder os mennesker i løbet af et liv. Derfor kan det være praktisk at alliere sig med en advokat, som typisk både rådgiver og hjælper med de fleste ting, hvis en af de nævnte begivenheder indtræffer.

Hjælp til bolighandlen

 

Der bliver stadig handlet mange boliger i hele landet, også selvom kvadratmeterpriserne stiger mest i storbyerne og i de mindre byer, i udkanten af landet, ser ud til at falde en smule. Tinglysning af skøde, kontakt til mægler og bank, er bare nogle af de ting man som boligkøber møder i løbet af en bolighandel, men også en lang række regler og dokumenter, som godt kan virke uoverskueligt, er noget man skal sætte sig ind i. Har man i forvejen en travl hverdag, kan dette virke uoverkommeligt, og måske give en kolde fødder når boligjagten går ind. Det behøver ikke at være så svært, og med et relativt lille beløb ift. hvad et eventuelt nyt hus koster, kan man få hjælp af et advokatfirma til de svære forhold, der er ifm. en bolighandel.

Nyt selskab – nyt varemærke

 

Hvis man står og skal til at starte ny virksomhed, er der ligeledes rigtigt mange skridt, der skal tages, før man har det hele på plads. Hvilken type virksomhed skal man stifte, skal den være momsregistreret, og hvordan er det nu med varemærkeregistreringen? Det er alle nogle gode spørgsmål, som ret sikkert vil melde sig undervejs i opstarten af en ny virksomhed.

Det går generelt godt for danske virksomheder, og der kommer flere til hele tiden. I 2018 blev der slået rekord i antallet af nyopstartede virksomheder. Der blev dannet 36.400 nye virksomheder i 2018, kun 700 flere end i 2017, hvilket er ny rekord.

Nyt testamente

 

Uanset hvor i livet man er, vil der altid opstå situationer, hvor man tænker på sit eget liv, og hvordan man sørger for at det man efterlader, bliver fordelt på den mest hensigtsmæssige måde. Der er mange sager om familier, hvor arvesituationer foranlediger store uenigheder, som i nogle tilfælde helt river familier fra hinanden. Hvis man mangler informationer om hvem, der arver efter ens død, er der også hjælp at hente hos en advokat, hvad enten det er en digital advokat eller en med en fysisk adresse. Der er nemlig regler for  arvefølgen, om man f.eks. er gift, samboende, ugift, enke eller enlig.

Ægtepagt

 

Inden man når til livets ende, kan der være forskellige forhold ift. formue indenfor ægteskabet, og hvad der eventuelt sker, hvis ægteskabet bringes til ophør inden et dødsfald. Ægtepagt giver overblik over hvordan formuen bliver fordelt, og særeje viser om der er særlige genstande eller dele af formuen, som tilhører en person i ægteskabet. Har man ikke en ægtepagt, er der tale om fælleseje, og hele formuen bliver fordelt ligeligt. Det kan typisk være en god ide at sikre sig, hvis man har arvet et stort beløb, har en virksomhed eller der er store forskelle i formue mellem personerne i ægteskabet.

Har man brug for hjælp til juridiske forhold, er der altså masser af hjælp at hente.