Parforhold i landbruget kræver særlige forhold

Landbruget er en livsstil og parforhold indenfor landbruget, skal tit indrettes meget anderledes end mange andre parforhold, hvis de skal holde i længden. Hvad er det der gør, at landbrug stiller nogle helt særlige krav til parforholdet? 

En helt særlig livsstil 

Den simple årsag er, at mange landmænd danner par med andre ligesindede, der har forståelse for hvad det liv går ud på, er simpelthen fordi den øgte forståelse for livsstilen, bidrager til et bedre og mindre konfliktfyldt samliv. Landbrug er et kompliceret puslespil, der skal gå op i en højere enhed, og hvis man mangler forståelse for livsstilen, som den grundlæggende komponent, kan det føre til mange unødvendige konflikter og misforståelser. 

Selv i det vi tænker på som mere “almindelige” storbyforhold, er der en logistik der skal gå op med børn der skal hentes og afleveres i skole eller børnehave. Parforhold indenfor landbruget har et særligt ur og kalender, der skal følges, alt efter hvad slags landbrug der drives, men det er tit det der styrer agendaen, og ikke forholdet i sig selv. Den manglende centrering af parforholdet i hverdagen, kan føre til konflikter, hvis begge parter i parforholdet ikke har forståelse for den grundlæggende livsstil, for livet som landmand. 

En livsstil som landmand fylder meget. Derfor er der nogle helt særlige krav til, en partner der skal integreres i landbrugslivet. Det giver også nogle helt andre rammer for samarbejd som kan have en udelukkende positiv indvirkning, men udfordringen kan være, at holde en emotionel tilknytning og gnist i live, når der er landbrug i centrum. 

Arbejdet fylder meget i de flestes liv i dag, men livet som landmand giver alligevel nogle helt særlige rammer. Det er svært for udenforstående, der ikke selv har vokset op i de rammer, at sætte sig ind i, hvor meget det rent faktisk fylder. Selv hvis man har fundet en partner der er indforstået med de prioriteringer, man er nødt til at lave, så kan det skabe andre problemer i parforholdet på sigt.

Giv plads til forholdet

Som landmand bliver fokus tit meget entydigt på landbruget, men der skal også være plads til andet, hvis parforholdet skal fungere. Derfor er det ikke udelukkende positivt, at landbruget fylder så meget, som det kan ende med at gøre i et parforhold. Giv plads til en time out i hverdagen, der man kan udleve følelseslivet. Det er en balancegang mellem den gensidige forståelse for landbrugets centralisering og vigtighed, samtidigt med, at der skal skabes et rum for følelser og intimitet. 

Der skal også skabes et afbræk fra hverdagen, der man kan introducere lidt spænding. Det behøver ikke at være lige så spændende som swingersex eller aktiv swingerdating, men at komme udenfor landbrugets dikterede hverdag en gang i mellem, kan være sundt for jeres emotionelle bånd og udvikling.