Hvordan sikrer man sine medlemmer den bedste oplevelse, som Idrætsforening?  


Kom godt fra start med din idrætsforening, med disse vejledende råd. Det handler som forening om at være aktiv og arrangere sine medlemmer. Bliv medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og få mulighed for god sparring, samt udvikling. Vis interesse for dine medlemmers sundhed og hverdag uden for hallen. Få styr på det administrative og skab trygge rammer for alle der vedrør din virksomhed. 


Bliv medlem af DGI

Som medlem af DGI, har din forening adgang til omfattende hjælp til foreningens administration. Det er alt lige fra IT-værktøjer til sparring om lovgivning, regler og tilskudsmuligheder. I kan også få et par ekstra øjne på foreningens ekstra og interne kommunikation, så i kommer helt ud over rampen med jeres aktiviteter. 

Der er masser af hjælp og hente fra DGI hvis man ønsker hjælp til digitalisering af foreningen. Der er mulighed for vejledning til gode hjemmesideløsninger, sikker dokumenthåndtering m.m. Særligt er det også vigtigt for foreninger at have fokus på sin kommunikation. Koordineret og målrettet kommunikation er midlet til større fællesskab, ansvarsfølelse og stolthed. Det giver automatisk mere engagerede medlemmer og synlighed i omverdenen. 


Motiver dine medlemmer 

Vær opdateret på nyeste trends inden for idræt og kost. Hvis man skaber en opdateret og informativ medieplatform op omkring foreningen, viser det stor arrangement for ledelsen. Det viser en form for omsorg fra ledelsens side af, at de sætter sig ind, hvad der er bedst for deres medlemmer. dette kan også være med til at skabe arrangerede medlemmer, som både går op i deres sport og de omkringliggende aktiviteter. 

Der er en masse god inspiration at hente fra nettet af, så der er ingen grund til at skulle finde på det hele selv. Csl.dk er netop en af de sider der jævnligt udgiver artikler om diverse områder inden for kost, træning og generel sundhed. At opretholde en sund livsstil kræver tips til den sunde kost, træning, motion og vedligeholdelsen af kroppens indvendige og udvendige. Informer dine medlemmer om gevinsten ved at have et frisk sind og sund krop. Vær motivationsfaktoren for medlemmerne og bidrag til mere overskud, energi og glæde i livet. 

Få styr på administrationen 

Foreninger ligger som så mange andre virksomheder inde med en masse data i form af personoplysninger, økonomi og andet organisering. Det er altafgørende, at man har en god struktur, som giver et komplet overblik. De mest tilgængelige programmer de fleste anvender i dag er Officepakken, hvilket helt klart også er anbefalet. Noget der vil tillægge dette mere værdi ville være at booke et kursus hos Peoplenet.dk. Det vil give et langt mere dybdegående kendskab til programmernes genveje og effektivisere en del daglige processer. 

Her er det særligt persondataloven der nu sætter højere krav til virksomheder der arbejder med personfølsomme data. Idrætsforeninger har i den grad meget data på det enkelte medlem, som de skal sørge for bliver fortroligt imellem dem. Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der kan henføres til en bestemt person. De fleste oplysninger, som navn kontaktdata kaldes almindelige oplysninger, som kan behandles i vidt omfang. Dog er der enkelte oplysninger der er tillagt en højere grad af beskyttelse, som CPR-nummer, oplysninger om strafbare forhold, seksuelle forhold og helbred. Disse oplysninger skal behandles med stor omtanke ellers kan man hurtigt komme i fedtefadet.