3 gode råd til drift af forening

Når man vælger at starte en forening, er der en lang række af ting, der skal tænkes på i forbindelse med opstarten, herunder f.eks. inventar, opkrævning af kontingent og andre sager, der relaterer sig til driften, og det er vigtigt at sørge for, at det hele kører optimalt.

Det er dog ikke kun ved opstart af en forening, man skal være opmærksom, men også hvis man f.eks. tiltræder som ny formand og skal sætte sig ind i klubbens væsen og ikke mindst drift. Her i artiklen ser vi på tre indsatsområder, det er værd at have fokus på i sin forening, klub, danse- eller rideskole.

Inventar

Næsten uanset hvor lille klubben eller foreningen er, vil der være brug for inventar. Har man sit eget foreningshus, skal der naturligvis være et eller flere borde, hvor man kan holde møder og udføre administrativt arbejde, hvis dette da ikke foretages fra hjemmet. Det meste inventar kan købes hos ajprodukter.dk eller andre steder, f.eks. Den Blå Avis, hvis foreningen eller klubben kører med et lille budget. Der vil også typisk være brug for en kaffemaskine, en kopimaskine og evt. et køleskab, hvor man kan opbevare f.eks. sodavand og øl til festlige lejligheder i klubben. 


Hvem gør hvad

I en klub eller forening er det vigtigt, at opgaverne er fordelt, så ingen vigtige ting falder ned mellem to stole. Således kan der være en person, der står for at købe kaffe, skraldeposer 60 liter, toiletpapir, opvaskemiddel, printerpapir og forskellige andre sager til den daglige drift, mens en anden har til opgave at kommunikere til medlemmerne og måske lokalmiljøet på de sociale medier. 

Helt centralt er naturligvis regnskabet og at dette håndteres af en person, der har erfaring med dette. Indtægter og udgifter skal passe sammen og regninger som f.eks. husleje, strøm, spillertøj og transport af spillere skal der tages hånd om, og også dette skal der altså vælges en person til at gøre.

Et rart miljø

På f.eks. en rideskole kan det være en god idé at have en person, der har til ansvar at sørge for, at børnene har det godt og er glade for at komme på rideskolen og som er opmærksomme på, hvis et barn ikke trives, og det er nødvendigt at skride ind eller i sidste instans at kontakte de sociale myndigheder. 

I fodboldklubben gælder det samme, det er vigtigt at det er rart for børnene at komme til deres fritidsaktivitet, og at der ikke forekommer mobning, udskamning eller andre former for uvenlig opførsel medlemmerne i mellem. Er der tale om en forening for voksne, er det ligeledes en god idé at have et vist fokus på, at medlemmerne trives og kommer godt ud af det med hinanden.